Hanácké tance

Portál pro rozvoj místního kulturního povědomí, tradic a zvykosloví Hané

Tovačov

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce spojené šátkem, levé ruce v bok, hřbety vpřed.

 1. – 8. takt: Dvojice postupuje osmi valčíkovými kroky vpřed po kruhu, v lichých taktech s kmihem spojených pravic se šátky dovnitř ve směru nohy výkročné, v sudých taktech zevnitř. CH začíná levou nohou šikmo vlevo vpřed, D pravou nohou šikmo vpravo vzad. V sudých taktech naopak opačnou nohou.
 2. – 14. takt: Spojené paže se zvednou asi do výše hlavy. CH postupuje vpřed šesti valčíkovými kroky s podupem na první dobu taktu, vykročí levá noha. D se svižně podtáčí pod spojenými pažemi doprava, v každém taktu o půl kruhu, vykročí pravou nohou.
 3. takt
  a: Dvojice se zastaví přídupem CH levou, D pravou nohou.
  b: Výdrž.
  c: Přídup, CH pravou, D levou nohou.
 4. takt
  a: Jako v 15. taktu a (CH přídup na místě levou, D pravou nohou).
  b, c: Výdrž.
 5. – 16. takt se ještě jednou beze změny opakuje.
 6. takt: Dvojice na místě třikrát zadupe celými chodidly (CH začne levou. D pravou nohou). Síla podupu: první dosti silný, druhý slabší, třetí silnější.
 7. takt
  a: Jeden podup (nejsilnější), CH pravou, D levou nohou.
  b, c: Výdrž ve stoji.

Poznámka: Podle Ludmily Mátlové se tančilo bez šátečku – dvojice se držela pouze za ruce.

Další zdroje

https://www.lidovakultura.cz/2019/09/09/a-27-tovacov-z-annina-a-tovacova/