Hanácké tance

Portál pro rozvoj místního kulturního povědomí, tradic a zvykosloví Hané

3. Vojáček

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Mezi sebou mají šáteček, který drží vnitřníma rukama za cípy v mírném odpažení. Vnější ruce v bok (hřbety vpřed).

 1. takt
  a: Oba krok vpřed vnitřníma nohama (CH pravou, D levou).
  b: Vnitřní nohy výpon a ihned poklesnou na paty (zhoupnutí) s natočením trupu dovnitř (obličejem k sobě), vnější nohy zvolna přednoží dolů dovnitř mírně pokrčeně (asi 20 cm od země). Paže spojené šátečkem volným pohybem přecházejí spodním obloukem nazad.
 2. takt
  a: Vnější nohy krok vpřed.
  b: Zhoupnutí na špičkách vnějších nohou s natočením trupu zevnitř (zády k sobě), vnitřní nohy zvolna přednoží zevnitř dolů pokrčeně, paže spojené šátečkem pozvolna přecházejí spodním obloukem dopředu asi do výše prsou.
 3. – 4. takt: 4 obyčejnými klidnými kroky na celých chodidlech podtáčka pod spojenými pažemi, které švihnou směrem dovnitř nazad. CH se podtáčí vpravo, D vlevo. Při podtáčení se paže nekrčí a šáteček se přenáší nad hlavami napjatý.
 4. – 8. takt = 1. – 4. takt.
  Pak přistoupí CH těsně k D, vnitřní paže vzadu zkříží, CH položí svou pravou ruku, v níž drží šáteček, k pravému boku D, D položí svou levou ruku k jeho levému boku. Vnější ruce v bok (dvojice se snaží držet šátek napjatý za zády vyšívaným cípem dolů).
 5. – 16. takt: 4 klidnými dvojpolkovými kroky (začíná pravá noha) postupují dvojice po kruhu.

Popis kroku:

 1. takt
  a: Stoj přednožný pravou vpřed zevnitř, pravá pata se opírá o zem, špička míří vzhůru.
  b: Pravá noha se opře špičkou o zem vpravo vedle paty nohy levé. Pata natočena vzhůru.
 2. takt: Krok přeměnný pravou vpřed.
 3. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale opačnou nohou.
 4. – 16. takt = 9. – 12. takt.
  Posledních 8 taktů se ještě jedenkrát opakuje.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané, Vojtěch Klučka (1950) a Soňa Julínková (1977), Zdeněk Pospíšilík (1962) a Hana Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963) a Lenka Pospíšilová (1971), muzika jako v A.6. ale bez D. Pitticha, zpívá Mojmír Zatloukal (1935).

Další zdroje

https://www.lidovakultura.cz/2019/09/09/a-27-tovacov-z-annina-a-tovacova/