Hanácké tance

Portál pro rozvoj místního kulturního povědomí, tradic a zvykosloví Hané

Cimbálek

Tančí dvojice čelem proti sobě, chlapec levým, děvče pravým bokem do středu kruhu a oba mají ruce v bok.