Štítek: 2/4

  • Cimbálek

    26. 1. 2024
    Tančí dvojice čelem proti sobě, chlapec levým, děvče pravým bokem do středu kruhu a oba mají ruce v bok.